Sist fredag inviterte Hitra Frøya leserne til å levere inn turtips for Frøya. Anledningen er at Frøya turlag/Trondhjem turistforening skal lage turkart og en turguide med inntil 30 poster. 15 «selvfølgelige» mål ble listet opp i avisa. Nå er det opp til leserne å foreslå minst 15 ytterligere turmål.

I samarbeid med turlaget vil lokalavisa ut over våren presentere noen av forslagene som kommer.

Har du et forslag, send det til froyaturlag@tt.no eller skriv det inn på turlagets egen facebookside: TT Frøya turlag. Send også bilde fra stedet/løypa, og det kan være ditt forslag som blir presentert i lokalavisa.

På turlagets facebookside er det allerede kommet en del forslag. Anne Brit Østbø er den som har listet opp flest. Hun skriver:

«Utover til Fillingsneset er det fint. Det må med som turmål. Dyrøya må også med! Dessuten er det en fin tur som går fra Daløya og ut mot storhavet i vest-nordvest. Der har de som bor i området satt opp varder. Skikkelig storfint der!!! Storfjorden og Bua har flotte turområder også.»