Fanget Hitra- og Frøya-detaljer på bilder og laget musikkvideo