Hjertelig gjensyn: En stor dag for Caspian (7) og mange flere