Formannskapet i Frøya er også kommunens kulturutvalg. Til mandagens møte hadde rådmannen lagt fram en sak der han ber om en del avklaringer. Blant annet foreslår han at det opprettes en stilling som prosjektutvikler, og at det opprettes en stiftelse som skal forvalte et fond som skal sikre realiseringen av komopp.

Men flertallet av politikerne mente seg ikke forberedt på å gjøre vedtak. I stedet ble det en diskusjon om manglende politisk involvering i storprosjektet.

- Jeg føler fortsatt at Frøya kommune ikke har sagt nok om hva vi ønsker inn i kulturhuset, sa Ola Vie (SV).

Han viste til at han som representant for det frivillige kulturlivet (skolekorps/ janitsjar) har vært på ett innspillsmøte for et halvt år siden, og ennå ikke fått noen tilbakemedling om deres behov er tatt inn i prosjektet.

Vie nevnte videre blant annet at politikerne burde få på plass en «formålsparagraf» for kulturhuset, og at man burde ta grep for å sikre god politisk styring av prosjektet.

Ordfører Hans Stølan (Ap) mente også det burde tas politiske grep.

- Hvis ikke blir det fritt spillerom for andre mer uformelle grupperinger til å trekke i trådene, sa ordføreren.

Arvid Hammernes (V) mente det var tydelig at planleggingen ikke var kommet langt.

- Jeg sitter igjen med mange spørsmål. I saksframlegget står det veldig lite om kultur. Om ett år skal spaden stikkes i jorda, og jeg er ikke fornøyd med situasjonen, for å si det sånn, sa Hammernes.

Jorunn Skarsvåg (Sp) var bekymret for om kulturhuset blir et kulturhus som ulike grupper kan bruke:

- Jeg synes det er så mye som er løst. Vi må huske at vi skal drive dette etter at det er bygget. Er brukerne villige til å betale en høy sum for å leie, spurte Skarsvåg.

Ordfører Hans Stølan foreslo å utsette saken til man får flere avklaringer. Han viste spesielt til Komopp-prosjektet, og hva som blir kommunens involvering i det.

Hallgeir Bremnes (Frp) var den eneste som ikke ville bli med på utsettelse.

- Jeg er enig i at det er mye uavklart. Men det blir uheldig å utsette. Vi begynner å få det travelt. Å se på hvordan man skal få økonomi i drifta, er jo nettopp hva en prosjektutvikler skal jobbe med, sa Bremnes.