- Frivillighetens uke  og Frivillighetens Torg er en unik mulighet for foreninger og lag til å vise seg frem, sier Kasia Czaplis i Hitra kommune.

23.september skal Hitrahallen fylles med et bredt spekter av Hitras lag og foreninger.

- Her vil du bli kjent med både kor, jaktlag og treningsgrupper. kanskje får man øynene opp for aktiviteter man ikke kjente til på Hitra?

Påfølgende uke er det Frivillighetens uke, hvor lag og foreninger tilbyr åpne og gratis treninger, kurskvelder eller annen medlemsaktivitet.

Lag og foreninger som ønsker å vise seg frem på Frivillighetens torg eller Frivillighetens uke kan kontakte Frivilligsentralen innen 1. september.