Her er 2.- og 3. klasse ved Sula skole -skoleåret 1957/58

1. rekke fra venstre: Unni Helmersen, Jan Rudolfsen, Leon Larsen, Erna ?  (lærerinne), Odd Rudolfsen, Øystein Augustsen, Kari Paulsen.

2. rekke fra venstre: Gerd Adolfsen, Rigmor Thomsen, Gunvor Hammervold, Albertine Hansen, Randi Rudolfsen, Magnhild Hilmarsen

3. rekke fra venstre: Randin Johansen, Edvin Paulsen, Tore Albertsen, Odd Paulsen, Jostein Berge, Svein Erlandsen