Bachke & Co 150 år

Foredrag med forfatterne av boka Bachke & Co 150 år. Trondheimsrederiet var i mange år Hitras største arbeidsgiver, og svært mange hitterværinger nikker gjenkjennende når de hører navn på båter som «Gudrid», «Mildrid», «Enid», «Skauma», «Nardo» og «Orvos».

Bachke tok også over kaia på Hestvika som tidligere var eid av Fosen Dampskipselskap. Etter at de tok over ble det dypvannskai og bunkersanlegg for godstrafikk. Fra ca. 1985 økte stykkgodsmengden, noe som ga jobb til 3 fast ansatte, i tillegg til at lokal ungdom ble kalt inn ekstra ved større lossinger.

Svein Inge Meland og Stein Arne Sæther som har skrevet jubileumsboka har begge bakgrunn som journalister i Adresseavisen. De skal vise bilder, og fortelle om rederiets mangeartede historie. Det blir nok også noen historier om brødrene Skarpnes som alle seilte med Bachke - skip i yngre år.

MS Eldrid ble bygget i 1975 og ble brukt som frakteskip av Bachke & co i åtte år før det ble solgt. Foto: Thor Nielsen

Russland i Ukraina! Angrepskrig på bakken - politiske konsekvenser

Det andre foredraget denne kvelden har et mer alvorlig preg.

-Med Russlands invasjon i Ukraina torsdag 24 februar, er vi vitne til en angrepskrig på europeisk jord som vi ikke har sett siden 2. verdenskrig. Et meget uoversiktlig situasjonsbilde på bakken kombinert med krigsretorikk fra begge parter, gjør det vanskelig å både få innblikk i den faktiske situasjonen og konsekvensene, skriver kystmuseet i en pressemelding.

De forteller at de er så heldige å få besøk av Lars Peder Haga og Knut Ola Naastad Strøm, som begge er førsteamanuesis ved Luftkrigsskolen.

– Med sitt foredrag gir de en kronologisk oversikt over situasjonen på bakken fra invasjonen startet 24 februar fram til 24.mars. Det vil gi et unikt innblikk i Russisk doktrine og taktiske disposisjoner. Andre del av foredraget belyser de storpolitiske konsekvensene av hendelsene i Ukraina og forsøker å gi et bilde på hva fremtiden kan bringe. Det er satt av tid til spørsmål. Foredraget ble først holdt i Trondheim Militære Samfund.

Lars Peder Haga og Knut Ola Naastad Strøm fra Luftkrigsskolen gir oss et innblikk i krigen i Ukraina og stormaktspolitikk.