Nå er pengene utlyst, og det er fritt fram for barn og unge mellom 13 og 25 år å søke, hvis de har planer om å finne på noe som skulle trenge pengestøtte.

Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Også andre, som ikke er i aldersgruppen, kan søke om støtte, hvis tiltaket er rettet direkte mot ungdom.

Formål med ordningen er å initiere og støtte opp under kultur og aktivitetstilbud i kommunen med et særlig fokus på aktivitet til ungdom.

Maks støtte per tiltak er 20.000 kroner.

Utlysningen, med kriterier, er lagt ut på Frøya kommunes hjemmeside.