Frøya kommune har blant annet ett bygdetun, en samlinger med gamle båter, og låst inne i kjelleren på herredshuset har man en historisk utstilling av Frøya gjennom tidene.

Ingenting av dette har vært åpent tilgjengelig på mer enn ti år.

Det finnes også private samlinger som blant andre Isak Gaustads samling på Gaustadbrygga, Vidar Oskarsons mausundmuseum og avdøde Petter Johansens vrakgodssamling på Sula. I tillegg han man historiske steder som steinalderplassene ved Hammarvatnet, Stabben fort og fiskeværene.

I fjor vedtok kommunen sin kulturplan, hvor det heter at kulturvern skal prioriteres, og en av målsetningene er å etablere «Frøya friluftsmuseum og opplevelsespark», som en del av Frøya bygdemuseum.

- Et senter der vi samler det som bør samles

Kommunestyret bevilget 300.000 kroner til et forprosjekt for museum, og det er allerede utpekt et område mellom Frøya videregående og Siholmen som område for å flytte dagens bygdetun og etablere et museum.

- Det er ikke snakk om et praktbygg til hundre millioner kroner, men et senter der vi samler det som bør samles. Historien skal fortelles flere steder. Vi skal ikke flytte Titran til Sistranda, sier kultursjef Maciej Karpinski i Frøya kommune.

Som en del av forprosjektet inviterte kultursjefen denne uka til idedugnad. Et tyvetalls historieinteresserte møtte opp for å diskutere spørsmålene:

Hva av Frøyas historie bør vi fortelle?

Hvordan bør vi formidle dette?

Fra fiskarbonden til havbruket

De fleste framhevet næringslivshistorien: fra fiskarbonden med kombinasjonsbruket til dagens havbruk. Her ble det påpekt at det var en stor del av historien som ikke er fortalt: arbeidet som skjedde på land. Et arbeid hvor den historisk mer usynlige halvparten av befolkning, kvinnene, hadde hovedrollen.

En hel rekke andre tema ble også fremmet som viktige: historien om de første bosetningene for 11.000 år siden, fyrhistorien, matkulturen, myter og sagn, med mer.

Hvordan bør så historien(e) framstilles?

Ogå her var det ganske samstemt blant de frammøtte: Det bør ikke bli en ren digital fortelling, men en framstilling der man kan se og kjenne på gjenstander, og sanse historien på alle vis. Og det bør ikke være en ambisjon å samle Frøyas historie i ett museumsbygg:

- Vi bør få et senter eller en klynge med gjenstander og med interaktive fortellinger. Men dette må være en "teaser" for å oppleve historien ute i felten på de forskellige historiske plassene, oppsummerte Stig Bremnes.

Foto: <137><137>