- Hadde jeg tenkt å bygge den om til charterbåt, så hadde det ikke vært positivt. Men jeg vil bevare båten slik den er, og da er det bra at den får vernestatus. Nå kan jeg søke om midler til å ta vare på den, sier Svein Nordhammer, som kjøpte «Tampen» for to og ett halvt år siden.

Båten har en historie på Frøya fra det tidlige 1900-tallet. I fjor høst etterlyste Nordhammer opplysninger om båtens tidlige eiere gjennom lokalavisa, uten å komme helt til bunns.

Les: 109-åring med ukjent frøyafortid

og: Kan ha funnet vetranbåtens første eiere

Sammen med en kompanjong har Nordhammer lagt ned ett utall timer i å ruste opp båten de siste to årene, og den framstår i meget god – og original – stand. Union-motoren om bord er et unikum i seg selv.

- Ja, det skulle bare mangle at denne båten ikke ble vernet. Det finnes ikke mange slike båter igjen på kysten. Og denne er så å si uforandret siden den ble ombygget i 1948. Til og med fiskeutstyret som ble brukt på 30-tallet finnes. De tidligere eierne har ei brygge full med blant annet nøter, garn, tauverk, seil og dorry som har hørt til båten, forteller Svein Nordhammer.

Riksantikvaren fikk vite om båten for to år siden. På et seminar om fartøyvern i Trondheim i høst, hvor også Nordhammer deltok, fikk riksantikvaren sett på båten. Nå har båteieren fått beskjed om at de ønsker å verne den. Nordhammer har akseptert vernebetingelsene, og venter nå på det offisielle papiret på at «Tampen» er vernet.