- Har man fjerne slektninger, som ligger gravlagt her ute, kan man enkelt nå søke på navn. Er det treff kommer man helt ned til detaljert inntegnet kart over gravplassen, forklarer kirkevergen entusiastisk.

Kirka på nett

Saken er den at også kirka har kommet på nettet, og mye av søknader, gudstjenelister og kunngjøringer vil kunne leses digitalt, for de som har tilgang til internett.

- Men siden inneholder så mye mer, begynner den entusiastiske kirkevergen. Det er Knut Freidar Reksen som orienterer, og sammen med journalisten, går vi klikk for kikk igjennom mye av det nye materialet.

– Her kan også slektsforskere finne gamle slektninger, og med ett har vi skalert ned vårt søk til det minste punkt på kartet og graven tegnes inn .

Letter konfirmantundervisninga

Konfirmanter kan selv melde fra til kirkekontoret og både beskjeder om konfirmantundervisning, oppmøtetider og oppmøte skal med tid og stunder kunne registreres automatisk. Slik blir det også lettere for presten å registrere fravær, gi  lekser og formidle tekster som skal forberedes. Etter hvert vil også siden inneholde gudstjeneste-liste, hvor man med noen få klikk kan orientere seg om prest, organist i hvilken kirke og når.

- Dette gjør det mye enklere for den enkelte menighetsmedlem å følge med i sin menighet og oppdatere seg om sin kirke. Slik som på Sandstad nå. Der er det mange som lurer på hvordan det går med oppussingen og hvor langt man er kommet. Nå kan alle oppdatere seg daglig, ivrer Reksen.

Spiller ballen til brukerne

Den EDB-interesserte kirkevergen forklarer at mye av den nye siden også spiller på den enkelte bruker. Her kan alle som vil sende inn sine forslag til reportasjer i menighetsbladet, bilder de har lyst å dele med flere, eller rett å slett ris og ros til sin aktuelle menighet.

– Jeg ser mange muligheter enda som, vi skal prøve å få på nett, men vi kan ikke røpe alt på en gang, avslutter kirkevergen på Hitra, Knut Freidar Reksen.

Knut Freidar Reksen