Fram til femti-sekstitallet bodde det folk på en hel rekke øyer rundt Frøya, øyer som i dag er avfolket. Og steder både på fast-Frøya og øyene ble brukt på en helt annen måte enn i dag. Fra gammelt av har hver dal, myr og knaus på disse stedene og øyene hatt sine navn. Navn som nå står i fare for å gå i glemmeboka.

Torsdag inviteres det til et møte på Frøya frivilligsentral der gamle stedsnavn er tema. Her inviteres spesielt folk som har levd en stund, og som kan sitte med kunnskap om hva steder i deres nærområde har blitt kallt.

- Frøya i faresonen

- Frøya er veldig i faresonen. Det har vært spredt bosetning, men nå holder mange steder på å miste folk. Og det er mye som har skjedd, som gjør at stedsnavn både på land og på sjøen er i ferd med å gå tapt. Man driver for eksemplel ikke med torvtaking lenger, og på sjøen bruker man ekkolodd i stedet for mea, sier navneforsker Eli Johanne Ellingsve.

Hun er fagansvarlig for et prosjekt hvor man skal samle inn og registerer gamle stedsnavn fra hele Frøya. Det er kulturdepartementet som har initiert en slik stedsnavn-registrering, og som gir tilskudd til at dette kan gjøres rundt om i kommunene. Frøya har fått 190.000 kroner, og er den kommunen som så langt har fått mest midler til prosjektet.

Må nå den eldste generasjonen

Mens Ellingsve skal være faglig ansvarlig, skal Sølvi Skarsvåg stå for den praktiske innhentingen av materiale. Man satser på å nå den eldste generasjonen frøyværinger, som sitter inne med navn på steder som kan være tapt den dagen de er borte.

Ellingsve sier at det går et tidskille ved 2. verdenskrig, og at det derfor er spesielt viktig å komme i kontakt med folk som er født på 20- og 30-tallet, og som vet om hva man kaller de ulike stedene i sitt lokalsamfunn, sier navneforskeren.

Ellingsve har vært engasjert i Komopp- prosjektene til Frøya kultur- og kompetansesenter, og jobbet blant annet med fyrhistorien. Sølvi Skarsvåg er oppvokst på Frøya, og har gitt ut bok om tradisjonell hverdagsmat på Frøya.

Sølvi Skarsvåg skal stå for intervjuer og den praktiske innhentingen av stedsnavn