Som hitra-froya.no fortalte i går, innstilte administrasjonen på at Utihavet på Mausund skulle få 50.000 kroner i festivalstøtte fra Frøya kommune, mens Suladagan ikke kom inn under kriteriene for slik støtte.

Les: Ja til Mausund, nei til Sula

Formannskapet var uenig i det siste. Aleksander Søreng (Frp) sa det slik:

- Når jeg leser kriteriene, og når jeg leser aktiviteteten på Suladagan, så er det mange punkter i kriteriene som innfris. Jeg vet hva som skal til for å arrangere noe slikt ute på Sula, og jeg synes vi kan gi dem støtte på 25.000 kroner.

Dette sluttet de øvrige politikerne opp om, og dermed ble utfallet at Utihavet får 50.000 kroner og Suladagen 25.000 kroner i festivalstøtte.