- De står på fra tidlig morgen til sent på kveld og gjør en kjempeinnsats

foto