- Till glede for allerede etablert partnerskap og for de mange aktører som ønsker å være del av utviklingen på Frøya og i øyregionen, kunne vi nå legge fram brosjyren, sier prosjektleder for Frøya kultur- og kompetansesenter, Svein Jarle Midtøy.

- Partnerskapet til Frøya kultur- og kompetansesenter og Nasjonalt innovasjonssenter for havbruk er under utvikling, og vi ønsker at flere blir med i tillegg til de store aktører som allerede er med. Vi håper at folk flest får anledning til å se igjennom informasjonsbrosjyren, som i disse dager går ut til husstander og næringsdrivende i øyregionen, sier Midtøy.