Årets markering av Guri Kunna var den femte i rekken i Sistranda Kystbarnehage. Den sjønære barnehagen har i flere år nå vært opptatt av at ungene skal få høre historiene om den sagnomsuste kvinnen som hadde Ut-Frovær som sitt rike. Årets markering besto av sanger framført av barnehagebarna, og flere utstillinger. Foresatte og andre slektninger fikk tilbud om å delta i markeringen, som også besto av saft, kaffe og gode kaker.

En av dem som koste seg med pappa-besøk, var fem år gamle Sander Eide, som kunne fortelle at han har sett Guri Kunna flere ganger.

- Hun bor nede i sjøen her, og hun er glad, smiler Sander med sjokoladekakemunn.