Det snart gått et år siden det flotte arrangement i Rennebu. I år er det  Hitra som  ønsker velkommen til stevne.

Selv om det ikke er mange tradisjonelle bedehusmusikklag igjen, føler man stort behov for å møtes, inspirere hverandre og få rike og gode opplevelser sammen. Fortsatt vektlegges de enkle evangeliske sangene som har stor betydning for mange.

Arrangøren Hitra musikklag gjør denne gang en liten for forandring i programmet ved at man  gjennomfører hele programmet før kaffepausen,  I tillegg til den tradisjonelle konserten blir  det en del småinnslag fra Hitra samt besøk av en gjeste-sanggruppe og «dagens gjest.»

Musikklagsstevnet foregår både i Misjons- og Nærmiljøsenteret og Hitrahallen. På sistnevnte plass blir det konsert hvor publikum blir oppfordret til å synge med når fellesmusikklaget synger. Etter konserten blir det allsang.

Og det hele krydres selvfølgelig med middagsservering samt kaffe, kaker og snitter.