Det arbeides med å lage en jubileumsbok for Hitra kommune.hvor kommunens historie i perioden 1964 - 2014, skal sammenfattes i tekst og bilder.

Til dette trenger redaksjonskomiteen din hjelp.

- Vii tror mange private kan sitte med interessante bilder fra små og store begivenheter som har blitt foreviget opp gjennom årene. For oss som skal sy sammen historien, hadde det vært fint om vi kunne få låne bilder for å benytte i boka, forteller Svein Bertil Sæther og Svend Sivertsen.

Dei ønsker mange bilder som kan vise og fortelle om livet og utviklingen på Hitra disse 50 årene, bilder som viser noe innen f.eks  samferdsel, næring, helse, skole, barnehage, administrasjon, bygg og installasjoner etc.

Det understrekes at bildene selvfølgelig vil bli levert tilbake til eierne.