Norsk teaterråd deler fredag ut prisene i sin store manuskonkurranse. Et av de tre vinnermanusene er skrevet av Kristofer Blindheim Grønskag, som til daglig underviser ved NTNU. Grønskag kommer opprinnelig fra Frøya, men er bosatt i Trondheim.

Han er altså allerede garantert enten første-, andre- ellertredjeprisen. Hvilken pris som tilfaller Grønskag avsløres fredag i en enkel seremoni på Royal Christiania i Oslo.

Meget høy kvalitet

Det kom inn nærmere 50 manus til konkurransen, og bidragene viser stort spenn i både alder og sjanger, opplyser teaterrådet.– En imponerende respons, sier juryformann Thor Rummelhoff, som legger til at det også er meget høy kvalitet på mange av årets bidrag. – Det har vært en glede å lese alle manusene i år!

1. premien er på 20.000 kroner, mens 2. og 3. premie er på henholdsvis 12.500 kroner og 7.500 kroner. I juryen sitter Thor Rummelhoff (formann, Norske Dramatikeres Forbund) og Bjørn Rognstad (Norsk teaterråd).

Lever av den han elsker

Lokalavisa Hitra-Frøya møtte tidligere i høst Kristofer B. Grønskag. Da kunne han fortelle at det som før var hobbyen, nå er blitt jobben.-  Jeg jobber med nøyaktig det jeg vil. Det er få forunt å leve av det de elsker, så jeg føler meg privilegert, fortalte frøyværingen.

Han har så langt i karrieren skrevet 13-14 stykker.-  Og alle har blitt satt opp på en eller annen måte. Det starta jo med UKA i 2005. Da hadde jeg aldri skrevet teater før, så vi var fire stykk som skreiv teateret “En annen manns død”. Det samme skjedde i 2007, og da var vi også fire som samarbeidet. Jeg fikk mer og mer interesse for det, og etter hvert begynte jeg å skrive samtidig som jeg utdanna meg. Jeg søkte skrivestipend, og fikk stipend fra Norsk kulturråd etter utdanninga. Det satte selvfølgelig i gang noen hjul, og da ble det mer og mer jobber.

Det går mye tid til å sitte og se inn i veggen

Hvor får du inspirasjonen din fra?

- Jeg leser mye teater. Og mye litteratur generelt. Så ser jeg mye teater, da. Musikk er veldig viktig når jeg jobber. Og film. Livssyn kan også være en inspirasjonskilde. Blant annet så er absurdisme en retning innen filosofi, litteratur og kunst jeg er veldig fascinert av. Johan Harstad er også en av mine store inspirasjonskilder. Han er en viktig forfatter. Det er veldig mye forskjellig som inspirerer meg, men jeg tror inspirasjon handler mye om arbeidsrutiner. Det finnes metoder for å få ideer. Det er viktig å lære seg dem, og ikke bare tro at ideer skal komme helt av seg selv. Å tro at ting bare skal dukke opp helt av seg selv er en romantisk kunstnertanke mange har. Det er ikke helt sånn. Det går mye tid til å sitte og se inn i veggen, altså. Og bare tenke og prøve å komme opp med noe.

Fremtidsplaner

Hva er dine fremtidsplaner, da? Hva vil du gjøre videre?

- Det er egentlig veldig mye som skjer fremover. Jeg skal skrive et manus for norsk kulturråd og et om religiøse sekter for ei jentegruppe. Den skal ha premiere høsten 2014, og det har stykket “Kinder Ka” også. I tillegg har jeg høyst sannsynlig satt i gang et prosjekt med en som skriver musikk i New York, og det skal ha premiere sommeren 2016. Det er helt merkelig å ha planer så langt fremover. Altså, i 2016, det er jo fire år til! Da er jo jeg en gammel mann, skulle jeg til å si! Så det er veldig merkelig, men det er helt klart veldig betryggende å vite at man har jobb så langt fremover.

Til slutt; hva er den store drømmen?

- Drømmen er å hovedsakelig kunne leve av skriving, og samtidig dra rundt på ulike universitet å ha forelesninger. Jeg underviser i drama på NTNU nå, og det er veldig givende. En sånn kombinasjon hadde vært helt perfekt. Ikke bare i Norge heller kanskje, men også i utlandet. Og selvfølgelig å bli satt opp masse, da. Det er drømmen. Da hadde jeg hatt det akkurat som jeg ville.