Lørdag var det en 15-16 mann som arbeidet på dugnad med å reise sceneteltet for Frøyafestivalen på Siholmen.

- Siden kommer mat- og sponsorteltene samt noen servicetelt, sier Tor Erik Aune, som står sentralt i arbeidet.

Teltene kommer i sine enkelte deler og det er et lagarbeid som skal til for å reise dem.

- Vi skal holde på til vi er ferdige med alle telt, for om torsdag kommer hovedscenen, forteller Aune.

Når den kommer er det Daniel Johansen som står for ledelsen og organiseringen, slik at alt er klart til et stjernespekket artistgalleri kommer til Frøyafestivalen.