Lørdag (21. februar) er den internasjonale Morsmåldagen. Målet med denne dagen er å fremme språklig mangfold og flerspråklighet, samt øke forståelse, toleranse og dialog angående språklige og kulturelle tradisjoner.

I Norge er det institusjonene Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) , Det flerspråklige bibliotek (DFB) og MultiLing - Senter for flerspråklighet som står bak Morsmåldagen 2015.

Mange tilbud

Bibliotekene har mange tilbud - også for fremmedspråklige.

Bibiloteksjef i Frøya kommune, Gunhild Riiber, forteller at de jobber jevnt gjennom hele året med å formidle til alle nye frøyværinger hvilket tilbud de har på biblioteket. Mandag 23. februar har biblioteket ekstra fokus på Morsmåldagen med oppslag og informasjon.

– Vi har besøk av alle grupper som er på SalMars norskkurs gjennom hele året. Biblioteket når dermed en stor andel av befolkningen. Alle får eget lånekort og opplæring i hvordan de selv bestiller medier på eget språk, forklarer Riiber.

Mange som Vidar Oskarson tar med til biblioteket er foreldre, og da legger biblioteket spesielt vekt på hvor viktig det er at de leser mye for barna på eget språk.

– Vi erfarer at flere og flere av de som har norsk som andrespråk, tar biblioteket i bruk, sier en fornøyd biblioteksjef.

Morsmåldag i barnehagen

Rabben barnehage markerer morsmålsdagen førstkommende mandag.

- Her er 20 av 53 barn minoritetsspråklige og vi har siden oppstart i 2013 jobbet hardt for å tilegne oss mest mulig kunnskap på dette feltet, forteller Britt Sandvik Espnes i Rabben barnehage.

På morsmålsdagen inviterer de alle foreldre slik at de kan være i barnehagen sammen med barna, lese og samtale på morsmålet.

– Vi ønsker å vise at vi anerkjenner deres morsmål og viktigheten av å bruke det, forklarerer Sandvik Espnes.

Rabben barnehage har allerede fått et depot med bøker fra Frøya bibliotek.

Bestill fremmedspråklige bøker gratis

Når biblioteket har besøk av fremmedspråklige, blir de informert om ulike databaser i bibliotekene, slik at de kan bestille selv det de ønsker.

- Det kan man når som helst gjøre og hvor som helst der det finnes en nettilgang. Døgnåpne tjenester, med andre ord, reklamerer biblioteksjefen.

I Oslo, på DFB, er det f.eks 1314 ulike treff på litauisk,  5163 treff på polsk, og 5215 treff på russisk.

Også i Trondheim og i større bibliotek i landet,  finner vi bøker på ulike språk - 3902 treff på tysk og 234 treff på rumensk

Det beste plastkortet

- Alt dette er gratis for befolkningen. Bøkene blir levert i biblioteket av en egen transport som er her to ganger i uka. Brukerne henter og leverer i sitt lokale bibliotek. Jeg pleier å si at bibliotekkortet er det beste plastkortet du kan ha, smiler Gunhild Riiber.