– Torsdager er det langåpent i Frøya bibliotek, og vi starter nå et tilbud med ulike tema på disse dagene, forteller bibliotekar Gunhild Riiber.

Audrius Laimelis fra Litauen har språkpraksis i biblioteket tre dager hver uke. – Han er en stor ressurs i tillegg til oss når vi skal informere russisktalende eller litauisktalende om tilbudet folkebiblioteket har til minoritetsspråklige, sier bibliotekaren.

Folkebiblioteket tilbyr alle gratis lån av språkkurs, bøker på andre språk enn norsk og annet som kan være nyttig når man er ny i et land.

– Derfor legger vi til rette for at første torsdagen i hver måned er det internasjonalt treff her. Det gir mulighet for et sosialt treffsted med utveksling av erfaring, nettverksbygging og generell hjelp fra biblioteket, mener Gunhild Riiber

Håndarbeid og hage

«Frøyværingens» medlemmer og andre som driver med håndarbeid vil også gjerne treffes, låne aktuelle fagbøker eller tidsskrift og være sammen rundt felles interesse. Det samme gjelder for hagebruksinteresserte og for de som skal starte med ny bolig og ny tomteplanlegging. Da kan biblioteket være et sted å treffe andre og dra nytte av andres erfaringer, kunnskap og råd. Hageselskapet Frøya er samarbeidspartner her tredje torsdagen i måneden.

Datakurs

Hørselslaget har i samarbeid med Frivilligsentralen arrangert datakurs i flere omganger.

– Det er behov for oppfølging av disse, og her tilbyr vi i samarbeid med laget og Frøya Frivilligsentral kurs av lærer de to første gangene.

Tradisjonelt bokbad blir det lørdag 22.september. Da samtaler Rita Hovde med Vidar Oskarson om trilogien hans fra Spåhålet. Her er Folkeakademiet samarbeidspartner.

Fridas småflasker

Utradisjonelt og gøy presenterer biblioteket en ny type utstilling i biblioteket fra lørdag 15.september.

– Nå har vi avtale med flere samlere som skal dele av sin glede for sin samling med oss andre. Først ut er Frida Hanø Kvingedal som samler på småflasker.  Hun stiller opp denne lørdagen og forteller rundt samlingen sin, forteller Gunhild Riiber.

Utover høsten og vinteren planlegges det å komme i gang med veiledning i slektsforskning og andre tema det meldes interesse rundt.