TV-aksjonen hadde loddsalg på de eldres dag den 29.september på Frøya kultur- og kompetansesenter. Aksjonskomiteen hadde fått sponset nærmere 20 premier fra lokale butikker og næringsliv, forteller aksjonsleder Pål Terje Bekken.

- Loddsalget ble dermed et rent netto til TV-aksjonen på kr 7 717 kr. Helt utrolig. Det var litt i overkant av 100 deltagere på middagen, så dette er en «loddgenerasjon», sier Bekken fornøyd.

Aksjonskomiteen hadde hjelp av tre representanter fra ungdomsrådet og to gutter som kom til Frøya som flyktninger høsten 2015.

- Samme dag ga alle politikere i Frøya kommune kr 110 av sin møtegodtgjørelse til TV-aksjonen. Det innbragte kr 2530 kr. Så totalt denne dagen innbragte i overkant av kr 10 000 til TV-aksjonen, forteller Bekken.

Medisiner og mat

De innsamlede pengene fra årets TV-aksjon går til Røde Kors' arbeid i ni land hvor sivilbefolkningen i mange år har lidd under krig og konflikt. Dette er Syria, Libanon, Sør-Sudan, Afghanistan, Somalia, Myanmar, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene skal blant annet sørge for at de mest sårbare menneskene i verden får livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat.

Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge gjennom fire ulike Røde Kors-tiltak: flyktningguide, aktiviteter på asylmottak, helsesenter for papirløse og oppsporingstjenesten.