Dette er elever ved Strand skole på Innhitra i 1943:

Første rekke fra venstre: Haldis Storø, Solveig Strand, Turid Bjerkan, Lovise Vedø, Turid Kvernmo.

Andre rekke f.v.: Emil Storø, Ove Eriksen, Knut Melkvik.

Tredje f.v.: Odd Johansen, Idar Vedø, Elias Haltland og Arnfinn Aune.

Elevene er ca. 9-10 år gamle på bildet.