Ungdommens kulturmønstring på Hitra (UKM) utvider påmeldingsfristen frem til fredag 28 februar kl. 23.00.

– Vi oppfordrer flere til å melde seg på, sier UKM-koordinator Tom Brendmo.

Det er snart bare ei uke igjen til ungdommens kulturmønstring UKM Hitra går av stabelen i gymsalen på Hitra kommune. Her er det tett mellom påmeldingsskkjemaene, men da særlig med tanke på alle de 24 påmeldte kunstinnslag. På scenen er det imidlertid færre som så langt har gitt melding om at de vil gi publkum en smakebit av sin ungdomskultur. Men enda er det ikke for sent.

I fjor bidro hele 14 innslag til at UKM ble en viktig kulturell samlingsarena for ungdom på Hitra. Årets UKM skulle gjerne satt rekord og Tom Brendmo er sikker på at det ikke er kulturen det skorter på i alle fall.