I oktober fortalte hitra-froya.no at styringsgruppa for Frøya kultur- og kompetansesenter hadde bestemt at nybygget på Sistranda skulle hete nettopp det: Frøya kultur- og kompetansesenter.

Prosjektdirektør Svein Jarle Midtøy forklarte dette med at navnet allerede hadde satt seg i folks bevissthet, og en eventuell navnekonkurranse sammen med fylket var en omfattende prosess.

Men i en orientering i siste formannskapsmøte på Frøya kunne rådmann Svanhild Mosebakken opplyse at man sammen med fylkeskommunen hadde en ny diskusjon om navnet. Grunnen til dette er at planene for et Blått kompetansesenter vegg i vegg med kultur-og kompetansesenteret hadde skapt en navneutfordring, og fylket ønsker å ta en ny runde på navnet til bygget som skal romme ny videregående skole, kulturhus og opplevelsessenter.