Kulturminnefondet har nå avklart hvilke prosjekter som får støtte i 2018. I øyregionen har to søkere fått positivt svar på søknadene.

Dette er Hamna Gård på Innhitra som får 900.000 kroner for å ivareta gården og engelskmannshuset.

Samtidig vanker det 400.000 kroner til Nattseilerne på Melandsjø som arbeider for å ta vare på en historisk båt. Dette er en plattgatter, som er betegnelse på båter med relativt flatt akterspeil.

Til sammen har det kommet inn 1.105 søknader om støtte til bevaring av kulturminner i privat eie.

I følge kulturminnefondet er det stor bredde i prosjektene, fra skifertak på stabbur og forfalne steinmurer, til fabrikkpiper og murfasader på bygårder.

De private eierne har søkt om over 320 millioner kroner til sammen, og kulturminnefondet deler i denne søknadsrunden ut 101 millioner kroner til 508 prosjekter.