- Jeg er en skippertaksperson og jobber best under press