Trygg / Lade seiret i målfest

Trygg/Lade slo Hitra 6-2 hjemme i G19 2. divisjon, Avdeling 4 - Vår.