Brage Myhre Nordkild avgjorde for Byneset 2 / Leinstrand 2 9er

Byneset 2/Leinstrand 2 9er snudde 0-1 til 2-1 over Hitra 9er i G14 9er, Avdeling 2 - Høst.