KIL/Hemne 3 7er knuste Hitra 7er

Hitra 7er ble knust 5-0 av KIL/Hemne 3 7er i 7er, Trøndelag - Avdeling 2 mandag.