Trygg / Lade vant i målfest

Trygg/Lade lå under med to mål, men snudde kampen og vant 5-4 i J13 2. divisjon, Avdeling 4 - Høst.