Mening

Bekymring for anbudsgrunnlag ved tildeling av helsetjenestetilbud

Illustrasjonsbilde 

Meninger

LHL Sør-Trøndelag er bekymret for om anbudsgrunnlagene er godt nok gjennomarbeidet med spesifikasjon av krav til anbyder som går på kunnskap og kvalitet på helsetilbudet.

LHL Sør-Trøndelag erfarer at godt etablerte behandlingsintensjoner mister avtaler med helseforetaket og mulighet for å fortsette å gi et godt behandlings-tilbud. Dette til tross for høy faglig kompetanse og godt dokumenterte resultater.

Godt etablerte tiltak med fag-lig høy kompetanse taper anbud overfor kommersielle aktører uten dokumenterbar kompetanse og kvalitet.

Det må ikke bare tas hensyn til økonomi men også samfunns-hensyn ved at det vurderes hva som gavner samfunnet og pasientene best. LHL Sør-Trøndelag er opptatt av de samfunnsmessige konsekvenser av å flytte et tilbud fordi arbeidsplasser går tapt, fagmiljøer splittes og legges ned. Det er krevende å bygge opp et fagmiljø på et nytt sted.

LHL Sør-Trøndelag er redd for at pasienttilbudene havner i samme situasjon som renovasjonsbransjen der pris er avgjørende for hvem som får anbudet. Pasientens beste må være den avgjørende faktor i anbudsvurderingen.


Med vennlig hilsen

LHL Sør-Trøndelag


På vegne av

Hitra og Frøya LHL

Jann O. Krangnes

leder LHL Hitra