Mening

- Staten og den lille mann

Meninger

På Hitra og i Trøndelag så er det nå igangsatt den største ødeleggelsen av norsk natur noensinne, med byggingen av alle vindmølleparkene. Og så fokuserer lokalavisa istedet på hjulspor i myra etter atv'er?

Staten sprenger seg inn i urørt natur, med milevis av veier bare på Hitra, bare for å sette opp møller ingen har bruk for, og den lokale oppsynsmannen er bekymret for hjulspor i myr? Det er jo nesten så man ikke tror det man leser.

Men det forteller mye om det moderne Norge hvor staten er alt, individet er null verdt og statsansatte/oppsynsmenn som har altfor lite å gjøre. Send dem til helsetunet istedet, og la dem gjøre nytte for seg.

Grunneier som

misliker totalovervåkning


Kommunen på befaring på spor i marka:

Her vil grunneieren få brev av kommunen med varsel om politisak dersom kjøringa ikke stopper

Hitra kommune vil følge opp lovlighet av lokalavisas kartlegging av ATV-spor hvis det finnes ressurser til det.- Vi har sett noen grelle eksempler på stengsler. Det ser nesten ut som militært område

Statens Naturoppsyn finner mange eksempler på gjerder og skilt på Hitra som signaliserer at vanlige turgåere er uønsket.Se kartlegginga: Omfattende ATV- spor over hele Hitra

Store deler av Hitras natur er merket av spor fra motoriserte kjøretøy.