Mening

Er det alvorlig å fjerne eiendomsskatt på verker og bruk?

Svein Otto Nilsen 

Per Ervik 

Meninger

Eiendomsskatten på maskiner i industrien er en særskatt på industrien som det har vært mye støy rundt de siste årene, både ved tilfeldig taksering, diverse rettssaker og politisk vingling.

Spørsmålet om eiendomsskatt på verk og bruk, særlig skatten knyttet til maskiner i industrianlegg, har vært oppe til vurdering i flere omganger og fra ulike regjeringer. Det gjelder så vel om det skal være eiendomsskatt på verk og bruk, og omfanget av en slik skatt. Flertallet er klar over at det kan være motstridende hensyn som gjør seg gjeldende med hensyn til slik skattlegging, og at det gjør det krevende å finne løsninger som henholdsvis næringsliv og tilretteleggende kommuner vil være fullt ut fornøyd med.

Uavhengig av prinsipielt utgangspunkt bør det søkes løsninger som gir bedre forutsigbarhet for næringsaktørene enn i dag. Det vil både kommunene og næringslivet være tjent med.

Kommunal eiendomsskatt på verk og bruk er også en skatt på arbeidende kapital, og skaper stor grad av usikkerhet knyttet til lønnsomheten ved investeringer i industrianlegg i Norge. Maskinskatten rammer både små og store industrianlegg, og diskriminerer derfor industri i forhold til annet næringsliv.

Pensjonistpartiet ber partene om å være kreative i den videre prosess. Det er lov å se både fordelene og ulempene ved å fjerne denne eiendomsskatten.

Mange kommuner har i mange år vært avhengige av denne inntekten. Hvis inntekten forsvinner over natten vil dette få store konsekvenser for kommunebudsjettet i den enkelte kommune. Regjeringen må derfor kompensere tapet for kommunen slik at ikke kommunens innbyggere taper på andre områder.

Svein Otto Nilsen

Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag


Per Ervik

Kommunestyrerepresentant

for Pensjonistpartiet på Hitra