- Bruk Palestinaskjerfet onsdag 29. November!

Meninger

FN har siden 1977 markert 29. November som den internasjonale solidaritetsdagen for Palestina. Det er ekstra viktig å vise støtte i år, da det er 50 år siden Palestina ble okkupert og 10 år siden blokaden av Gaza startet. Gazastripen er halvparten av arealet til Hitra, men har en befolkning på nesten 2 millioner. FN regner med at minst halvparten har behov for humanitær bistand. Israels blokade sørger for at få varer kommer ut eller inn til området og det gjør at husene som ble ødelagt i 2014 ikke er gjenoppbygget. Folk mangler strøm og rent vann og økonomien er i ruiner.

Norsk Folkehjelp har kontor i Gaza by og samarbeider med lokale organisasjoner bla. for å støtte bønder som blir fratatt jorda si som følge av Israels ulovlige bosetting og fiskere som blir beskutt når de er ute og fisker.  Det palestinske folket mangler grunnleggende rettigheter og i følge FN er  arbeidsledigheten på Gazastripen på over 40 %. Blant unge mellom 20 og 24 år er ledigheten på hele 70 %. Dette fører til at 70 % av befolkningen lever under fattigdomsgrensa.

Den israelsk-palestinske psykologen Mohammed Mansour i organisasjonen Leger for menneskerettigheter besøker flyktningeleiren Jabalya jevnlig. Leiren ligger nord på Gazastripen hvor 100.000 husløse palestinere bor tett i tett. Etter sitt besøk i oktober i år ble Mansour klar over det høye antallet seksuelle overgrep i befolkningen. Mer enn en tredel av barn mellom 5 til 15 år er blitt misbrukt! Dette er følgene av tiår med krig og okkupasjon som er i ferd med å traumatisere og ødelegge en hel generasjon. På grunn av levekårene de lever under har mange palestinere gitt opp å kjempe for sine rettigheter. Det er derfor på høy tid at Norge følger f.eks Sverige i å anerkjenne Palestina som stat og tar til orde for stans i israelsk blokade og okkupasjon!

Norsk Folkehjelp Hitra og Frøya oppfordrer alle til å vise støtte og solidaritet med det palestinske folk gjennom å bære Palestinaskjerf onsdag 29. November.


Styret i Norsk Folkehjelp Hitra og Frøya

Flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger