Mening

Trafikksikkerhetstiltak, hva er det?

  Foto: Terje Sandstad

Meninger

Jeg tror knapt det jeg ser på trykk i HF fredag 1. desember.

Knarrlagsund er på 6. og desiderte siste plass på prioriteringslisten over gangbaneprosjekt, jeg visste det, men har nektet å tro og akseptere det. Hvor er kunnskapen om trafikkforholdene på denne strekningen.

Vi har siden Marine Harvest startet opp i Ulvan, hatt en økende trafikk av trailere og personbiler. I tillegg har vi byggvareforretning, anleggstrafikk , butikk og oppvekstsenter. Alt dette medfører stor trafikk året rundt. Denne strekningen er det eneste alternativ for gående og syklende.

Det er på denne strekningen barnehage og skolebarn skal ferdes. Barn må busses til og fra skolen fordi det er for farlig å gå. Men barn er også på vegen etter skolen, og med ballbinge og lekeområde på skoleområde, er denne vegen stadig i bruk.

Flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

Som turiststed er det spesielt mange gående langs denne veien i vår og sommerhalvåret.

Jeg skjønner ikke at denne prioriteringslisten, som har hoppet opp og ned i flere år, uten at en eneste strekning er kommet igang. Det er lettvint å sitte på gjerdet å vente på at et byggefelt skal få presset gjennom sine krav. Det må da gå an å sette igang andre strekninger som er ferdig regulert og som har ventet i årevis!

Det er i tillegg til den økende boligbygging i Knarrlagsundet, planlagt et byggefelt som ligger midt i sentrum av "sundet".

Det hadde vært flott dersom gangvei hadde vært på plass før feltet er ferdig utbygd, da hadde kanskje prosessen om krav til gangbane blitt kortere?

Jeg håper involverte foreldre kan engasjere seg å bidra til å få en bedre plassering på prioriteringslisten med påfølgende igangsetting. Det er snakk om en knapp kilometer.

Denne usynliggjøringen av ei grend med stor vekst, er ikke akseptabelt. Noe må skje, dette holder ikke mål i 2017. Vi vil bli sett og hørt før det skjer noe vi alle vil unngå.


Bjørg Berge Brasøy