Nærpoliti på Hitra og Frøya??

Meninger

Ser titt og ofte at lensmannen er bekymret for rusproblematikken på øyene. Det er bra, men ikke troverdig. Det er en person på Ut-Hitra som har solgt hjemmebrent og smuglersprit i over 30 år nå. Jeg vil tro 50 prosent av øyværingene kjenner ham og omgangskretsen hans. Mitt spørsmål er enkelt; hvorfor får han og kumpanene holde på slik? Joda, vi har hørt fra politiet:

"He-he, vi vet om han! Vi har ham under overvåkning."

Men jeg vil vite hvorfor han ikke blir stoppet. Mange er såpass på kjøret at de må ha skyss for å kjøpe sprit hos denne personen. Det er nå over 20 år siden det ble oppslag i hovedstadsavisene om spritsalg på skolebussene på Hitra, og ennå holder denne mannen på for fullt. Ettersom tiden går så er det trist å bivåne de som får en for tidlig død, grunnet en kynisk og hjerterå person, som ikke har noen skrupler med å selge til ungdom, rusmisbrukere og andre som sliter.

Det verste er selvsagt at dette er i ferd med å bli så omfattende at det ødelegger lokalsamfunn, og det gjør ikke saken bedre at Hitra er blitt en hytteøy hvor trondhjemmere kommer for å drukne sine sorger i helgene, og ikke minst innvandring av øst-europeere med en annen kultur på rus og fyllekjøring.

Jeg skriver innlegget fordi jeg synes det er et vanvittig nederlag som samfunn å tillate at slike skadedyr kan holde på slik i tiår etter tiår, men også fordi utkantene ser ut til å bli mer og mer lovløse.

Flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

Kanskje hadde det vært en ide å leie inn lokale vektere for å holde orden på øyene, så kan våre betjenter fortsette å skrive overtidstimer i Orkdal?? Det er tragisk å se et slikt engasjement mot Sitkagrana som gir ly for folk og fe, mens man kikker ned når naboen er stupfull på knallsterk smuglersprit. Er det på tide for øyværingene å begynne å konsentrere seg om de viktige ting i livet, våre medmennesker?

Ut-Hitra patrioten