Henstilling om bevaring av Froan kapell

Meninger

Frøya Historielag er kjent med at Frøya kommune har besluttet å rive Froan kapell. Etter vår mening har Frøya kommune vært dårlig til å ta vare på kulturminner og vi ser det som nå skjer som en bekreftelse på dette.


Kapellets framtid

- Et hån mot Froan

- Et hån mot Froan, mener velforeningslederen og varsler protester. - Stygt på alle vis, både følelsesmessig og visuelt, mener tidligere kirketjener.

 

Historielaget er svært opptatt av kapellet på Froan som vi anser som det er det viktigste kulturminnet som finns i Frøya kommune. Historielaget ser det derfor som svært betenkelig at tanken om å fjerne kapellet er kommet opp som en løsning for å spare utgifter til vedlikehold.

Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

Frøya Historielag mener det bør etableres et selskap som får som mandat å ta vare på kapellet. Det kan gjøres ved å søke om midler fra Riksantikvaren, Kulturminnefondet o.a.

Et alternativ er også å be det lokale næringslivet om å ta vare på kapellet.

Hvis det er ønskelig fra kommunens side sier Frøya Historielag sier seg villig til å bidra med slikt arbeid.

Med hilsen

Guttorm Reppe, leder

Anne Marit Grønvik

sekretær/nestleder