Meninger

Storflott vedlikehold av kirkegårdene på Sandstad

Meninger

For en tid tilbake fikk kirkevergen på Hitra kritikk av undertegnende for slett vedlikehold av kirkegårdene på Sandstad. Jeg mener at når vi kritiserer, bør også rosen formidles!

Har i den senere tid deltatt i begravelser på begge kirkegårdene hvor vi ble møtt med velstelte og nyslåtte områder. Det var en fryd for øyet å se det slik.

Håper det er likedan også på de andre kirkegårdene våre på Hitra.

Fikk flere kommentarer fra deltagerne i begravelsene som kommenterte det flotte vedlikeholdet!

Jeg vil derfor på vegne av oss mange få rette en stor takk til kirkevergen som har rettet opp dette stygge avviket, og som nå har fått til et flott vedlikehold som vi var vitne til i dag. Håper det fortsetter slik.

Fortsatt god sommer.


Per Ervik