- Vi bidratt til viktige beslutninger i en rekke saker

Meninger

Trenger vi Pensjonistpartiet?


Snart er vi i gang igjen med valg og valgkamp og mange partier kjemper om velgernes stemmer. Pensjonistpartiet er et av dem. Flere har spurt om Pensjonistpartiet stiller liste ved kommende valg og er spent på å se hvem som i så fall stiller som listekandidater.

I siste valgperiode har partiet hatt 4 representanter i kommunestyret her på Hitra og som har bidratt til viktige beslutninger i en rekke saker. Foruten å sitte i kommunestyret har partiet sittet i formannskap, helse og omsorgskomiteen og teknisk komite i denne perioden. I tillegg har vi også vært hatt en av to representanter fra Hitra i SiO – samhandlingsreformen i Orkdalsregionen.

Vi har ikke sittet stille, men har latt høre fra oss og har stått på for å bidra til det beste for våre innbyggere. Lista er lang, men for å nevne noe så kan jeg kort ramse opp eksempler som vannverksutbyggingen Tranvikan – Ulværet og Hopsjøen – Småg, renovering av Barmann oppvekstsenter og tilbakeføringen av 7.klassen fra Fillan til Barman, pårørendesamtaler Helsetunet, fortsatt gratis trygghetsalarmer til våre eldre og i løpet av høsten så er det fra Statens vegvesen lovt at belysning av parkeringsplassen ved hurtigbåtterminalen skal være på plass.


 

Mye kunne vært nevnt, men vi er overbevist om at vi alle trenger et parti som har som hovedmål å arbeide for gode levekår og en god og verdig livssituasjon for barn og unge, funksjonshemmede, trygdede og eldre. Vi er også et parti som er sterkt opptatt av helse og omsorg der vi bla mener at Norsk helsepolitikk skal være slik at medisinsk behandling og praktiske hjelpemidler ved syn, hørsel og tannhelsetjeneste blir inkludert i trygdesystemet på samme måte som andre helsetilbud.

Om ikke så lenge vil deler av Snillfjord bli en del av Hitra og vi håper at flere av våre nye innbyggere vil se behovet for oss i politikken og hvem vet kanskje finner vi en eller flere av dem på Pensjonistpartiets valgliste etter sammenslåingen.

Les flere sterke meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

Pensjonistpartiet kommer hverken fra høyre eller venstre i politikken og står således ganske fritt til å ha meninger og ta tak i politiske saker på tvers av blokkene. Jeg drister meg til å si at det politiske miljøet på Hitra ville vært langt fattigere uten oss og Pensjonistpartiet vil fortsette å arbeide for en god og verdig eldreomsorg, men like mye vil vi arbeide for at Hitra skal være en god kommune å vokse opp i for de unge. Vi skal ikke glemme at barn og unge er vår viktigste ressurs.

Så får det bli opp til dere kjære sambygdinger å gi oss svaret neste år på om vi trenger Pensjonistpartiet på Hitra.


Med hilsen

Jan E. Handberg

Medlem i HOK

Hitra pensjonistparti.