- Her er vi altså mange som får på pukkelen. Jeg er enig med Roger. Vi mangler busskur, flere steder

Meninger

Roger Sørensen har et nokså krast innlegg i lokalavisa i går. Her drar han til med brei penn mot de fleste. Han stiller til veggs både politikere og rådmann på Hitra, og han skriver, sitat «Trafikken til og fra Frøya er stor, og en fart, forbikjøringer og hensynsynsløshet langs hovedveien som nesten er ubeskrivelig». Her er vi altså mange som får på pukkelen.

Jeg er enig med Roger. Vi mangler busskur, flere steder. Også gang og sykkelveier. Og en av de plassene hvor det er mest påkrevet med busskur, ja det er der Roger påpeker: «Ved Stråmyra». Og vi har faktisk prøvd å få gjort noe med det, i mange, mange omganger.

Og Roger vet at dette er en fylkesvei, og derav hvem som er myndighet og den egentlig ansvarlige. Og han vet, som selger av området som har benevnelsen «Dolmøy næringsområde», at fylkeskommunen og veivesenet ikke har oppfylt sine forpliktelser slik de framgår av avtalen som var inngått mellom han, som grunneier, og veivesenet. Roger vet også at kommunen er i forhandlinger for å få avklart dette.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Og det er faktisk ganske vesentlig, og da ikke bare i forhold til ansvarlig forvaltning av skattepengene til innbyggerne i Hitra kommune (les: å betale andres regning inngår nok ikke herunder), men også for å finne gode løsninger for både myke og harde trafikanter i området. Men dessverre, det varer og rekker, og det er slik at gjennomføring av en avtale mange ganger kan beror på at alle parter ivrer for å avklare løsningen. Og tro det eller ei: Her er kommunen faktisk mye lenger frampå stolen, enn det han kanskje legger i beskrivelsen «ansvarsfraskriving og bortforklaring».


 

Men vi skjønner at det haster, og vi vet dette handler om både trafikksikkerhet og mere til. Derfor har vi politisk vist såpass stor utålmodighet, at vi for ett år siden, nærmere bestemt i formannskapet den 3. oktober i fjor, ga rådmann følgende marsjordre knyttet til oppføring av busskur i Dolmsundet og Stråmyra: «Formannskapet ba rådmannen gjennomføre oppføringen av busskurene. Regningen søkes dekket av Fylkeskommunen i ettertid.

Det er lett å registrere at det har gitt lite resultat, dessverre, og dermed har vi også antakelig fortjent Rogers etterlysning av «politisk handlekraft». For egen del vil jeg fortsatt prøve å få til gjennomføring, så snart som mulig, og jeg er rimelig sikker på at dette fortsatt har prioritet hos all politiske partier på Hitra. Jeg har for øvrig heller ingen mistanke om at det beror på vrang vilje hos rådmann. Og kanskje kan det bli lettere, eller blir det vanskeligere, hvis vi kan unngå det Roger karakteriserer som «Å legge en holdeplass i denne trafikkåren er en løsning som mangler gangsyn»? Jeg vet ikke, men det må vi også avklare.Hitra, 26. september

Ole L Haugen, ordfører