- Ja til Ægir, med klare krav til drift av konsesjonene!

Meninger

Ja til Ægir, med klare krav til drift av konsesjonene!

Ægir- norsk havbruksmuseum hører til på Hitra, da fiskarbonden, notfiske og arbeid innen fiskeri har vært og er en sentral del av vår identitet.  Det skal det også fortsette å være, men man er avhengig av at oppdrettskonsesjoner gies og driftes ut ifra økologiske prinsipper slik at det ikke får negative konsekvenser for naturmangfoldet. Da har man en langt tristere historie å formidle.

Spesialkonsesjonene det søkes om må derfor defineres og ha klare krav til seg; som bla. lukket teknologi, uten rømming og med nulltoleranse for utslipp av kjemikalier slik at 30 % dødelighet på villfisk ikke forekommer, og det biologiske mangfoldet ivaretas. Her har Ægir en unik mulighet til å vise frem en foregangsdrift på bærekraftig og økologisk havbruk. Da vil Ægir ikke bare kunne formidle fortidas pionerarbeid innen norsk havbruk, men også nåtida og framtidas!


Miriam Aclima Baglund,

Miljøpartiet De Grønne, folkevalgt i Hitra kommune