Meninger

Nei til søndagsåpne butikker

Meninger

LO i Hitra og Frøya er gjort kjent med at det er kommet søknader til Hitra kommune om at kommunen skal søke fylkesmannen om å få godkjent Hitra som en turistkommune med tanke på at vi skal kunne få søndagsåpne butikker. Pr i dag er loven slik at det til vanlig ikke skal være søndagsåpne butikker. Men der finnes regler som på gitte kriterier gir muligheter for at de allikevel gis anledning til søndagsåpne butikker. Det å få et sted godkjent som turistområde er en mulighet til at kommunen kan gi adgang til søndagsåpne butikker.

En slik søknad har allerede passert formannskapet i Hitra kommune. Med forbehold om riktig informasjon ble saken der enstemmig vedtatt og oversendt til Fylkesmannen om at kommunen, i tillegg til tidligere gitte tillatelser blir godkjent som turiststed. Og dermed gitt unntak fra regelen om søndagsstengte butikker.

Flere leserinnlegg finner du her

LO i Hitra og Frøya har diskutert denne saken på styremøte og kommet fram til at vi vil rette en henstilling til politikerne i begge kommunene om å forhindre en utvidelse til søndagsåpne butikker ut over det som allerede er vedtatt. LO har jobbet med denne saken på landsplan i mange år, nemlig å sikre at søndag er den dagen i uken hvor hviledagen skal overholdes. Det er utrolig mange grunner til at samfunnet har en felles dag som skal være fridagen. Dette er et spesielt gode for familier, ansatte i handelsbransjen og for frivilligheten i Norge. Og alle undersøkelser gjort de seneste årene viser at det store flertallet av det norske folket støtter ordningen med at i prinsippet skal butikkene være stengte denne dagen.

Lokalavdelingen av LO er redd for at vi skal få det som til daglig kalles Bisletteffekten.

Og spesielt med tanke på at kjøpesentret på Fillan skal få tilgang på søndagsåpent vil det antakeligvis føre til at alle butikkene i senteret vil få den samme muligheten som ferskvarebutikken. Dermed må det kun gjelde samtlige butikker i hele området. Vi ser ikke på dette som en god ordning.

For de ansatte i bransjen er det overhodet ikke ønskelig å miste den dagen i uken som skal være en fridag. Knyttet til de ansattes rettigheter er det oppstått mange myter. For eksempel slike som at ansatte vil jo kunne få en annen dag fri i uka, men til dette er det bare å si, det er ikke det samme for en mor eller far og få fri på en tirsdag eller onsdag da barna er på skolen. Det skal ikke så mye klokskap til for å forstå dette. Det påstås videre at det å ha åpent på søndager kan gi mange studenter en mulighet til en ekstra mulighet for å tjene seg noen kroner. Dette er en sannhet med visse modifikasjoner. Det er ikke realistisk å tro at man kan fylle bemanningsbehovet til de fleste typer butikker med studenter. Mange faghandler er avhengig av å ha faglærte medarbeidere på jobb for å betjene kundene. Erfaring og kompetanse kommer ikke over natta og arbeidsgiver kan derfor ikke "bare sette en student" til å gjøre jobben.

I tillegg vil søndagsåpne butikker være kraftig kostnadsdrivende da de ansatte vil kreve helgetillegg for å utøve tjeneste på slike dager.

Her har vi valgt å forholde oss til noen eksempler for at vi innstendig vil be politikerne om å si nei til ytterligere å åpne for søndagshandel, ut over det som allerede er etablert i våre øykommuner. Og vi vil følge saken nøye videre.


Med vennlig hilsen

Jann O. Krangnes

Leder Hitra og Frøya LO


Bente Marie Kvam

Sekretær Hitra og Frøya LO