MENINGER

Det grønne alternativ – en bedre forbindelse til Sula–Mausund–Bogøya

Meninger

Det "Det grønne alternativ" - uten bruer, bare steinfylling i ei nesten rett linje fra ferjeleiet Loms-øya ved Sula til Pålen sørvest for Mausund og litt nordøst for Hattøya. 

 

Med referanse til Hitra-Frøyas oppslag tirsdag 2. oktober må jeg si meg svært fornøyd med det. Hele mitt brev til Frøya kommune ble offentliggjort. Det var bra.

Lokalavisa er på den måten med å sette søkelyset på et politisk forhold som bør bli offentlig kjent, fordi det strider mot all logikk, fornuft og økonomi. Det verste er at det vil, og må føre til en total avfolking av øyrekken utenfor Frøya.

Å prioritere samfunnsmessige mer lønnsomme prosjekter og samband før Sula-Mausundforbindelsen, var for så vidt en nødvendig og logisk prioritering av fylket. Men når de viktigste og samfunnsøkonomiske mer positive prosjekter var fullført, sto fylkesvei 437 mellom Sula og Mausund for tur som førsteprioritet.

Men hva skjedde da, jo da presset mer ulønnsomme tiltak seg fram. Hvordan kunne det skje at fylkets prioritering ble omgjort? For den som fulgte med er årsaken lett å finne.


 

I dag må det være Øyrekken utenfor Frøya sin tur. Laksemillionene gir en unik mulighet for det. lnnlegget tirsdag 2. okt. ble kanskje for langt til at mange orket lese det, men det ble visualisert med en kartskisse som tydelig skulle vise den gode løsning, nemlig «Det grønne alternativ». Men dessverre ble avisredaksjon mest fanget av den fargede brosjyre for det gamle alternativ, som ER vraket og uaktuelt, på grunn av kostnad og bruproblematikk.

Men "Det grønne alternativ" skulle heller blitt vist. Uten bruer, bare steinfylling i ei nesten rett linje fra ferjeleiet Lomsøya til Pålen sørvest for Mausund og litt nordøst for Hattøya. Kartet fra STV vises her i dagens avis (se illlustrasjon).

Det «Grønne alternativ» vil forbedre kommunikasjonen, ikke bare for Sula, men også for Bogøya og Nordværan. Ulempen blir, og den er liten, nemlig at det fortsatt blir to ferjeleier slik det er i dag. Men frekvensen kan mangedobles og gi fordeler både for Bogøya og Nordværan. Velger man rette båttypen, kan en båt betjene øyrekken på en bedre og mer tilfredsstillende måte enn med dagens ordning med flere båter og et enormt forbruk av diesel. Nye krav om annen båttype og ferjeleier er kommende kostnader som nå kan spares med å satse på det grønne alternativ med en gang.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Dieselforbruket pr. år, som er på flere hundre tonn, kan ikke tolereres, når det betyr miljøforurensning som i høyeste grad er penger rett ut i lufta uten at det bedrer kommunikasjonen for folket på øyene det gjelder.

Statens vegvesen sitt kart over området med inntegnede ferjestrekninger og distanser i kilometer, hvor «Det grønne alternativ», er lagt inn., visualiserer den reelle situasjon. Uten tvil er «Det grønne alternativ»» dagens og fremtidens løsning dersom en ønsker bosetting for kommende generasjoner i Øyrekken.


Sigbjørn Larsen