MENINGER

Om lag 14,5 millioner til mer rusarbeid i Trøndelag

Meninger

Opptrappingsplanen for rusfeltet er regjeringens viktigste satsing og et historisk løft for rusfeltet. Bevilgningen til rusfeltet skal økes med 2,4 milliarder i perioden 2016-2020. I 2019 vil kommunene oppleve vekst i de frie inntektene. 200 millioner av veksten i kommunenes frie inntekter i 2019 går til styrket innsats på rusfeltet. Av disse går 14,5 millioner til Trøndelag, og nesten 7 millioner til Trondheim.

- Styrket innsats mot de som sliter med rus er helt nødvendig. Vi har styrket det sosiale sikkerhetsnettet med denne store satsingen. Vårt mål er at flere løftes opp og at færre faller utenfor. Det er nødvendig hvis vi skal sikre et bærekraftig velferdssamfunn, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H).

Flere meninger finner du her

Opptrappingsplanen skal bidra til en forbedret, forsterket og samordnet innsats på rusfeltet. Flere skal få hjelp og denne hjelpen skal være bedre tilpasset.

- Det er vanskelig å se for seg hvordan man skal kunne komme seg ut av rusproblemer om systemene ikke snakker sammen eller om behandlingen ikke er tilpasset den enkelte. I opptrappingsplanen og regjeringens politikk står brukerens medvirkning sentralt. Dette vil hjelpe enda flere, sier Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant (FrP).

Det er et stort behov for å styrke innsatsen i det kommunale tilbudet.

- Regjeringen har gjennom flere år sikret kommunene en god og forutsigbar økonomi. Veksten i kommunenes frie inntekter har vært større under denne regjeringen, enn under den rødgrønne regjeringen. Kommunene må følge opp med å bygge opp tilbudet når regjeringen stiller med mer midler, sier Jon Gunnes, stortingsrepresentant (V).

For Hitra utgjør

dette kr 157 967,-


Mvh

Tor Johan Sagøy

Hitra Høyre


Tom Skare

Hitra FrP