- Hvor representativ var Frøyas første meningsmåling?

Meninger

Frøya kommune valgte å benytte seg av den første meningsmålingen, med knappest mulig overvekt for utbygging, da vedtaket om utbygging ble fattet!

Denne målinga tok med alle stemmeberettigede i Frøya, også øyene.

De som ikke fikk si sin mening var

- hyttefolk

- de unge


Hva er logikken?

Frøya ønsker å stå fram som en “reiselivs-destinasjon”, og ønsker selvsagt også å tilby det som Frøya er god på, naturopplevelser!

“Vår” fylkeskommune - #Trønderlag #fylkeskommune - er alltid raskt på banen når de kan stoppe menigmanns planer om en sjøvei, med å vise til at dette kan skade “KYSTLYNGHEIA”!

Hvor er fylkeskommunen når det er snakk om “industriparker” som raserer kystlynghei, myrområder og inngrep som er så store at de endrer hele landskap - for all framtid?!

Da neste meningsmåling ble levert kommunen, var bevisstheten om vindkraft på et helt annet nivå enn første gang! Dersom dette hadde vært et valg, kunne man ha smykket seg med høy oppmøtedeltakelse!

Kommunen brukte bare minutter på å avfeie hele listen, og henge seg på den første “meningsmålinga” - fordi det passet best!

Motstanden mot vindkraft er bevisst underkommunisert av Frøya kommune. Dette kommer frem av utbyggernes egne notater.

Frøya kommune burde også ha hørt på de unge i en slik sak. Dette dreier seg om deres Frøya - langt fram i tid! Her har hensynet til noen skarve skilling gått foran ansvaret for de som kommer etter. Flatval-veien var også et argument! Gjelder det fortsatt?

De fleste i dag vet at vindkraftverk på land er en unødvendig investering! Hvor er klimagevinsten?

Frøya kommune - Her bør dere se på regnskapet, en gang til!

Hans Anton Grønskag