MENING

- La kommunen og  politikerne selv få ansvaret

Meninger

Viser til artikkel i HF fredag med leder i tek.komite Dag Willmann som kommer med kritikk til Fylkesmannens behandling av bygge- og plansaker som vedtas i teknisk komite.

Jeg har vært med  i Hitrapolitikken over mange år, og har fått erfare at plan- og byggesaker har vært en evig gjenganger. Brillene til Fylkesmannen og lokalpolitikerne ser ikke likt på saker som lokalpolitikerne vedtar i fagkomiteen - men som blir omgjort av Fylkesmannen.


Føler seg motarbeidet av Fylkesmannen

Dag Willmann, leder i teknisk komite, er lei av motgang i utbyggingssaker fra Fylkesmannen.

 

Her må det lovendring til. Da går spørsmålet rett til statsminister/regjering med følgende spørsmål:

Når har dere tenkt å vingeklippe Fylkesmannen, slik at avgjørelser på plansaker og arealplaner blir tatt av kommunen og lokalpolitikerne, som bør få den utøvende makt i slike saker.

Vi må slippe slike runddanser og heftelser med Fylkesmannen - for både søkere og  kommunen forøvrig.

La kommunen og  politikerne selv få dette ansvaret, så vi slipper runddanser med byråkratiske vurderinger.


Per Ervik

Pensjonistpartiet i Hitra