Meninger

- Ser at det til og med legges mer asfalt på en strekning enn nødvendig

Meninger

Børøysundveien igjen

Ser i Hitra•Frøya at kommunen legger ny asfalt flere steder – og at det til og med legges mer asfalt på en strekning enn nødvendig. Dette er vel kommunale veier.


 

Men det må da være mulig å gjøre noe med Børøysundveien, til tross for at det er en fylkesvei – den er jo til tider en hullete leiråker. Gjentakende bruk av veiskrape annen hver uke hjelper i 2 dager, så er det likedan igjen. Sløsing med offentlige midler og lite miljøvennlig.

Det er jo dypt urettferdig at vi som bor på et tettsted i Hitra kommune ikke skal ha samme standard på veien som andre steder i kommunen.

Flere meninger finner du her

Børøysundet - Hestvika er et sted som vokser – bare den siste tiden har 5 nye og yngre familier med barn bosatt seg her i Børøysundet.

Iht. rådmann – formannskap, så skal havbrukspengene gå til noe som er til varig nytte for innbyggerne.

Her er et meget godt prosjekt.

Det må da være mulig å få til en avtale med Fylket på dette. Sunn fornuft må kunne brukes her.

Det er snakk om ca. 1 km vei.


Hestvika/Børøysundet

23/11-2018


Torleif Strøm