Meninger

- Dette stemmer ikke helt. Folket i Øyrekka ser ikke mye til sykepleieren

Meninger

Akuttberedskap-svar til bekymret ambulansearbeider og Kristin Reppe Storø.

Takk for innlegg. Supert at du engasjerer deg, og spesielt med tanke på Øyrekka.

De hvite bilene er i utgangspunktet ment å brukes til verdig pasienttransport på Sula og Mausund, de andre øyene får en annen løsning. De skal også brukes i forbindelse med brann. De kan også brukes til en ventende ambulanse,der det er behov for båre.


 

Wold kysttransport har gjort en kjempejobb i Øyrekka, der helikopter ikke har vært påkrevd. At denne muligheten forsvant, før det forelå et nytt alternativ, er sørgelig og skaper utrygghet for folk i Øyrekka.

Ingen sterke krefter på Mausund er årsaken til at dette tilbudet forsvant. Derimot var ikke WKT bemannet med helsepersonell, det var kun da det kom ambulansepersonell fra Frøya.

Tidligere var det legebåt i Øyrekka, dette har vært fullt mulig i dag også. Satt i system, har folk i Øyrekka kunne fått lege-/sykepleier f.eks hver 14 dag ut til Øyrekka.

Flere meninger finner du her

Ifølge rådmannen så skulle tilbudet til folk i Øyrekka bli bedre uten skjærgårdssykepleier. Dette stemmer ikke helt.Folket i Øyrekka ser ikke mye til sykepleieren, og det er nye helsefagarbeidere til stadighet. Hvordan skal du da observere endringer og behov for helsehjelp til den enkelte?


 

Kristin Reppe Storø:

Skjærgårdssykepleieren var aldri ansatt i «oljeturnus», og hun var tilgjengelig for folket i Øyrekka hele året. Jeg hadde flere dager fri i turnus, men min telefon var aldri avslått. Du sier videre at de som har behov, får daglig besøk av sykepleier/helsefagarbeider. Dette stemmer ikke med min og brukernes virkelighet. Du sier også at jeg ikke jobbet akutt, men jeg hadde flere akuttoppdrag til tross for at jeg reiste med rutegående transport.

Beklager Kristin Reppe Storø, du er ikke oppdatert på situasjonen.


Mvh

Tidligere skjærgårdssykepleier i Øyrekka

Vibeke Pallesen NordtillerSkjærgårds-sykepleierens tøffe bakgrunn

Vibeke blir den nye skjærgårds-sykepleieren i øyrekka. Bakgrunnen som helsearbeider har hun blant annet fra helt andre og utfordrende områder.